מדיניות הפרטיות שלנו

גרסה 1.1, בתוקף מה-9 במאי 2018

1. במה עוסקת מדיניות זו?

מדיניות זו חלה על הנתונים האישיים שאנו מעבדים עליך כאדם. מדיניות זו אינה חלה אם אנו מעבדים נתונים אנונימיים או נתונים עסקיים.

2. מי מעבד את נתוניך האישיים?

אנו שרון -פוראטוס, מכתובת איזור תעשייה עד הלום אשדוד 77106, ח.פ 550212310,טלפון +9728-8549813, דוא"ל info@sharon-puratos.co.il.

אנחנו בקרי עיבוד המידע של נתוניך האישיים.

3. מה אנו מצפים ממך?

אנו מצפים כי אתה רק תתקשר נתונים אישיים על עצמך אלינו. אם אתה מתקשר אלינו מידע אישי על אנשים אחרים , אז אתה חייב לוודא שאתה זכאי לעשות זאת.

כמו כן, אנו מצפים שהנתונים האישיים שאתה מעביר אלינו נכונים וכי אם חלים שינויים בנתונים ספציפיים, תודיע לנו מיד על שינויים אלה. אין עליך כל חובה משפטית למסור לנו כל מידע אישי. מסירת מידע זה אם תעשה היא על ידי רצונך החופשי  והסכמתך בלבד.

4. מדוע אנו מעבדים את נתוניך האישיים?

המטרות שעבורן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך תלויים באופן התקשורת שלך איתנו.

כאשר אתה גולש באתר האינטרנט שלנו

 • אנו מעבדים מידע על השימוש שלך באתר שלנו, על מנת לזכור את הבחירות שלך, לנהל ולשפר את אתר האינטרנט שלנו. אנו מתייחסים במדיניות העוגיות שלנו לעוד מידע בנושא.

כאשר אתה יוצר איתנו קשר (למשל על ידי מילוי טופס באתר שלנו, על ידי שליחת דוא"ל)

 • אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך כדי לענות ולנהל את הבקשה שלך (למשל בקשת מידע, הרשמה לניוזלטר שלנו, תלונה). עיבוד זה מבוסס על הסכמתך .

כאשר אתה יוצר חשבון פרטי באתר האינטרנט שלנו או רוכש מוצר / שירות של שרון-פוראטוס

 • אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך לניהול לקוחות, בהתבסס על החוזה בו אתה צד. ללא הנתונים האישיים שלך, לא נוכל לקיים חוזה זה.
 • אנו עשויים גם לעבד את הנתונים האישיים שלך עבור השיווק הישיר של המוצרים / השירותים שלנו, בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ובכפוף לחוק. אנו מאמינים כי חשוב לשמר אותך, כלקוח שלנו, להודיע לך ​​על המוצרים / שירותים שלנו. עיבוד זה עשוי להיות כרוך ביצירת פרופיל. לפרופיל זה אין כל השפעה עליך, אלא במידה שפעולת העיבוד הזו עשויה להוביל לשיפור חוויית הלקוח והצעות מותאמות אישית, דבר המהווה יתרון עבורך. אספקת הנתונים האישיים שלך למטרה זו אינה דרישה ואתה יכול להתנגד לעיבוד זה (ראה סעיף 8 להלן).

בכל מקרה

 • אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך לניהול דרישות וסכסוכים (כגון מניעת פעילויות בלתי חוקיות, מניעת ניצול המשאבים של קבוצת פוראטוס, הגנה על תביעות משפטיות).
 • ייתכן ונסתיר את המידע האישי שלך ונעבד אותו למידע חסוי עבור מחקרים ופיתוח, בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו (למשל סטטיסטיקות של מכירות, פיתוח שוק, פיתוח מוצרים ו/או שירותים). במסגרת קבוצת פוראטוס, אנו מאמינים כי מחקר ופיתוח יכולים להוביל לשיפור חוויית הלקוח, שיפור המוצר וחדשנות, אשר יסייעו לאנשים הנוגעים בדבר על ידי המוצרים / שירותים שלנו (כגון לקוחות, מפיצים, ספקים וצרכנים הסופי). אספקת הנתונים האישיים שלך למטרה זו אינה דרישה ואתה יכול להתנגד לעיבוד זה (ראה סעיף 8 להלן). מחקר ופיתוח עשוי לכלול עריכת פרופיל. כל האלמנטים המזהים, כגון שמך, כתובתך וכו ', יבוטלו. לפרופיל זה אין כל השפעה עליך, אלא אם פעולות העיבוד הללו עשויות להוביל לשיפור חוויית הלקוח, שיפור המוצר וחדשנות, אשר מהווה יתרון עבורך .
 • פוראטוס עשויה גם לעבד את הנתונים האישיים שלך כגורם מבקר, ברמת הקבוצה, עבור ניהול גלובלי ומחקר עולמי, על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלה, אלה של ישויות הקבוצה האחרות ובעלי העניין שלה. אנו מאמינים כי הדבר נחוץ לצורך היעילות, העקביות וההמשכיות של פעולות קבוצת פוראטוס ולהגברת חווית הלקוח, שיפור המוצר וחדשנות, אשר יסייעו לאנשים הנוגעים בדבר על ידי המוצרים / השירותים שלנו, ובסופו של דבר יתרמו לשמירה ולקידום הכלכליים, המסחריים, החברתיים והכלכליים של קבוצת פוראטוס. אספקת הנתונים האישיים שלך למטרה זו אינה דרישה ואתה יכול להתנגד לעיבוד זה (ראה סעיף 8 להלן). 
 • אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך עבור השיווק הישיר של המוצרים / השירותים שלנו ושל המוצרים / השירותים של חברות אחרות בקבוצת פוראטוס, על בסיס הסכמתך, במידה שתיתן הסכמה כזו.

5.עם מי אנחנו משתפים את נתוניך האישיים?

אנו יכולים להעביר את הנתונים האישיים שלך לחברות המהוות חלק מקבוצת פוראטוס, לחברות המעבדות נתונים אישיים בשמנו ובשם שלנו (המכונים "מעבדים"), למוסדות מדעיים בהקשר של מחקר, לצדדים שלישיים כאשר קיימת חובה משפטית לעשות כן, לשותפים המסחריים שלנו, ולמשטרה או לרשויות השיפוט על פי בקשתם אם הם רשאים לבקש את הנתונים האישיים. 

6. כמה זמן אנו שומרים את נתוניך האישיים?

הנתונים האישיים שלך נשמרים כל עוד אתה נמצא בקשר איתנו (למשל, אתה מבקש מידע, רוכש את המוצרים / השירותים שלנו, נרשם לניוזלטר שלנו) והוא חיוני  למטרה שלשמה אנו שומרים נתונים אישיים ועד 10 שנים לכל היותר לאחר תום קשר זה. 

7. מהן זכויותיך?

ניתן לפנות אלינו כדי לממש את הזכויות הבאות, בהתאם לתנאים שנקבעו בחקיקה הרלוונטית:

 • ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים, ככל שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך התבסס תחילה על הסכמתך.
 • חיפוש גישה, או כל תיקון, מחיקה או הגבלה של הנתונים האישיים שלך.
 • מתנגדים לכל עיבוד עבור שיווק ישיר ו / או עיבוד כלשהו על בסיס האינטרסים הלגיטימיים כמו עיבוד מידע(כגון מחקר, פיתוח ושיפור של המוצרים / השירותים שלנו).
 • חיפוש הניוד של המידע האישי שלך ששיתפת איתנו

אתה יכול לממש זכויות אלו דרך ההגדרות בחשבונך האישי (באם יש לך חשבון אישי).

אתה יכול לממש זכויות אלו על ידי יצירת קשר בכתובת הנ"ל או דרך כתובת הדוא"ל info@sharon-puratos.co.il.

יש לך גם הזכות להגיש תלונה דרך הרשות להגנת נתונים .